מכירת חמץ באינטרנט – תש”פ

ניתן להרשם עד יום רביעי י”ד ניסן בשעה 9:00 בבוקר

ניתן כעת למכור את החמץ דרך האתר. מלא את הפרטים בטופס להלן, שלח אותו, והרב פליישמן ובית הדין יהיו שליחיך למכור את החמץ עבורך. ניתן למכור עד ערב חג הפסח (יד ניסן 8/04/2020) שעה 9:00 שעון ישראל.

 


הנחיות:
אסור שיהיה חמץ בבית יהודי במשך ימות הפסח. מי שאינו רוצה לבער מוצרי חמץ (או חשש חמץ) שברשותו, יכול למכור אותם לגוי, לפני חג הפסח. חשוב להדגיש שמדובר במכירה חוקית ורשמית לכל דבר. חמץ שנשאר בבעלות יהודי במשך חג הפסח נאסר בשימוש גם לאחר הפסח, גם אם הוצנע מן העין.

נא למלאות את הטופס בדייקנות, ובפרט לציין כתובת מדויקת (כולל רחוב ומספר) ושאר פרטים. חמץ שנמכר במכירה זו נמכר כדת וכדין, ומילוי הטופס מהווה הסכם חוזי מלא ומחייב. את המוצרים הנמכרים יש לרכז במקום מיוחד (רצוי פינה או ארונית צדדית, הרחק ממגע ילדים), ולסמנו “נמכר“. אסור לגעת בחמץ הנמכר במשך ימי הפסח, עד לחצי שעה לאחר צאת החג. נא למלא אחר ההנחיות בקפדנות. החמץ נמכר לגוי בבוקר של ערב פסח, וחמץ שנקנה לאחר מועד המכירה לא ייכלל.

טופס מכירת חמץ

פרטי המוכר

כתובת המקום בו מאוחסן חמץ

פירוט המקומות בהם נמצא החמץ

המקומות בהם נמצא החמץ
לדוגמא: במקומות שרשום עליהם נמכר לגוי, בעליית הגג, במחסן

אני רוצה לקבל את העלון השבועי, והודעות חשובות במייל מעת לעת. לא נשתף את כתובת הדוא“ל עם אף גורם שלישי

שליחת טופס זה דינה כחתימה ועל ידיה הנך ממנה את הרב פליישמן כשליח למכירת החמץ שלך.

 

עוד בנושא:
רשימת תרופות כשרות לפסח
שאלות ותשובות בענייני הפסח